Ordino Residential Mountain Resort

Política de Privadesa

Propietat intel·lectual sobre els continguts

Tots els elements que apareixen a la web, així com l'estructura, el disseny i el codi font són propietat de “Habitatges Premium ST Andorra, SL”, o si escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que lusuari daquest lloc web ha de respectar, i per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran fer actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del Portal sense el consentiment previ i per escrit de la Propietària. L'accés per part de l'usuari als continguts i serveis de la web no implica cap dret de transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels mateixos, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Propietària o del tercer titular dels drets, si escau. Els usuaris de la web només podran realitzar un ús privat i personal dels continguts del mateix, és a dir, només tindran dret a visualitzar i fer còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets en base als principis de bona fe ia la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l'ús del web o de qualsevol dels elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades del dit exercici.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s'informa els usuaris que:
La visita a la web és anònima. Tot i això, amb l'objectiu d'oferir un millor servei i facilitar l'ús de la web, s'analitza el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants a la web i la seva freqüència d'utilització, mitjançant la eina Google Analytics.
A més, la web proporciona processos de registre d'usuaris, de contacte, concursos i campanyes de màrqueting mitjançant els quals es recullen dades personals dels usuaris que passaran a formar part del fitxer de l'empresa, gestionat per “Habitatges Premium ST Andorra, SL” . Les dades personals recollides mitjançant aquests processos, concursos o campanyes es poden cedir a empreses terceres que col·laboren amb Andorra Sotheby's International Realty per a l'enviament d'informació, notícies, publicitat i qualsevol altra activitat relacionada amb Andorra Sotheby's International Realty per qualsevol mitjà o canal d'informació. Quan l'usuari participi en aquests processos, concursos o campanyes, Andorra Sotheby's International Realty, SAU guardarà les dades de caràcter personal que hagi sol·licitat i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d'acord amb allò establert per la normativa aplicable. En aquests casos serà obligació de l'usuari mantenir actualitzades les dades de manera que es corresponguin amb la realitat a cada moment i l'usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió dels seus dades personals, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les dades. Aquests drets els pot exercir l'interessat o, si escau, qui el representi.

Compromisos

La Propietària es compromet a no fer publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al contingut de les diferents seccions del web a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la web web a conseqüència del que esmentat aquest apartat, i la Propietària es compromet a corregir aquesta situació quan tingui constància d'aquests errors. També es compromet a no enviar comunicacions comercials sense identificar-les.

Cookies

El web utilitza galetes que queden emmagatzemades a l'ordinador de l'usuari. Les cookies són petits fitxers que el servidor envia als ordinadors dels usuaris però que no proporcionen cap informació de caràcter personal. El servidor on està allotjada la web reconeix automàticament l'adreça IP dels ordinadors del client i/o usuari, el dia i hora en què s'estableix i finalitza la connexió, així com la informació sobre les diferents seccions consultades. És necessari que el servidor conegui aquestes dades perquè es pugui comunicar.
L'usuari pot configurar el navegador perquè avisi de la presència de cookies. Igualment, lusuari pot configurar el seu navegador de manera que no rebi aquestes cookies, ja que aquesta acció no impedirà que pugui accedir a la informació del web.
En qualsevol cas, l'accés a la web implica l'acceptació per part de l'usuari de les galetes indicades anteriorment i de qualsevol altra que, per raons tècniques, d'organització o de qualsevol altre tipus, hi pugui haver.

Polítiques d'ús

L'usuari és responsable del compliment de les lleis i els reglaments vigents i de les regles aplicables a l'ús que es faci dels productes i les aplicacions. Així mateix, es prohibeix lús del web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes daltres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació didentitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus dactivitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. L'usuari és l'únic responsable del contingut de les dades i la informació transmesa i emmagatzemada als espais contractats o autoritzats no gestionats per la web, així com dels hiperenllaços, de les reivindicacions de tercers i de les accions legals que puguin afectar la propietat intel·lectual, drets de la personalitat, protecció de dades i qualsevol altre. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l'estructura i els fitxers dels servidors de la web. Davant de qualsevol problema que es pugui produir als servidors i sistemes de seguretat de la web com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la web a l'administració i el desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris.

Copyright

Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per la Propietària. El codi font, els dissenys gràfics, les fotografies, la música, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recopilats a tota la web estan protegits per la legislació andorrana a favor de la Propietària. La Propietària no permet, totalment ni parcialment, la reproducció, la publicació, el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la modificació, la transformació o la descompilació sense el permís previ i per escrit. L'usuari només pot utilitzar el material que aparegui a la web per a ús personal i privat. Queda prohibit lús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat. La Propietària vetllarà tant pel compliment de les condicions anteriors com per la deguda utilització de la seva propietat intel·lectual i industrial, exercint totes les accions legals que corresponguin. La Propietària podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda a la web, així com la seva configuració i presentació.

Acceptació

L'accés i la utilització de la web impliquen el consentiment i l'acceptació de l'usuari i la seva adhesió a les condicions anteriorment detallades.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions d'accés queden subjectes a l'ordenació jurídica andorrana i als seus tribunals.